WebPage และ HomePage คืออะไร?

WebPage คือเอกสารหรือทรัพยากรที่สามารถเข้าถึงได้บนเวิลด์ไวด์เว็บ (WWW) และระบุด้วย URL เฉพาะ (Uniform Resource Locator) WebPage สามารถมีเนื้อหาหลายรูปแบบ เช่น ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และไฮเปอร์ลิงก์ไปยัง WebPage อื่น โดยทั่วไปแล้วจะได้รับการออกแบบและเขียนโค้ดโดยใช้ HTML, CSS และ JavaScript และให้บริการแก่ผู้ใช้โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์

HomePage หรือหน้าแรกของเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับประสบการณ์การท่องเว็บของผู้ใช้ โดยปกติจะมีภาพรวมของเนื้อหาของเว็บไซต์ ลิงก์ไปยังส่วนหลักของเว็บไซต์และข้อมูลหรือประกาศที่สำคัญใดๆ HomePage ยังสามารถมีแถบค้นหา เมนูการนำทาง และลิงก์ไปยังบัญชีโซเชียลมีเดียของเว็บไซต์

WebPage

คำว่า “หน้าแรก” มักใช้แทนกันได้กับ “หน้า Landing Page” ซึ่งหมายถึงหน้าที่ผู้ใช้ถูกนำไปหลังจากคลิกโฆษณาหรือลิงก์ส่งเสริมการขาย อย่างไรก็ตาม คำว่า “หน้าแรก” หมายถึงหน้าแรกของเว็บไซต์โดยเฉพาะที่ผู้ใช้เห็นเมื่อเข้าชมเว็บไซต์โดยตรงโดยพิมพ์ URL ของเว็บไซต์หรือคลิกลิงก์ที่บุ๊กมาร์กไว้

ที่นี้เรามาดูประโยชน์ของเว็บเพจกันบ้างว่ามีอะไรบ้าง

เว็บเพจสามารถเผยแพร่ข้อมูลได้ด้วยข้อความ ภาพ เสียง และวีดีโอ ดังนั้นเราจีงพบเห็นการนำเว็บเพจไปสร้างและพัฒนา เพื่อนำเสนอข้อมูล และข่าวสารในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมากมาย เช่น

เว็บข่าวและเหตุการณ์ในปัจจุบัน เว็บข่าวในปัจจุบัน สามารถนำเสนอได้อย่างฉับไว ทันต่อเหตุการณ์ ทำให้เราสามารถรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เซึ่งสามารถดูเป็นภาพนิ่งหรือดูในแบบวีดีโอก็ได้

ข้อมูลความรู้และห้องสมุด เว็บเพจเป็นเอกสารที่เชื่องโยงข้อมูลถึงกันได้ทำให้มีการรวบรวมข้อมูลไว้เป็นคลังขนาดใหญ่ ไม่ยุ่งยากในการดูแลรักษา และยังเผยแพร่อย่างกว้างขวางอีกด้วย

ประชาสัมพันธ์บริษัทและองค์การ เป็นเว็บเพจที่แนะนำความเป็นมา สินค้า บริการที่อยู่ที่ติดต่อและข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์กร

ความบันเทิง เนื่องจากเว็บเพจมีทั้งภาพและเสียงและวีดีโอจึงทำให้การนำเสนอความบันเทิงไม่ใช่เรื่องอยากอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นเว็บวิทยุ ฟังเพลงออนไลน์ เว็บนำเสนอภาพยนต์ เกม

การงินการลงทุน เป็นเว็บที่นำเสนอข้อมูลทางการเงินและการลงทุนรวมไปถึงบริการสำหรับธุรกรรมการเงินออนไลน์เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ซื้อ ขายสินค้า และบริการ เป็นเว็บที่เหมือนร้านค้าสำหรับขายสินค้า และบริการต่างๆ รวมทั้งยังบริการฝากขายสินค้าร้านเหล่านี้ได้อีกด้วย
ดาวน์โหลดข้อมูล เป็นเว็บที่ให้บริการดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆเช่น ไฟล์ โปรแกรม ไฟล์ภาพ และไฟล์เสียง เป็นต้น

บริการติดต่อสื่อสาร เป็นเว็บที่ให้บริการในการติดต่อสื่อสารถึงกันและกันเช่นการรับส่งจดหมาย Email เว็บบอร์ด และเว็บแชทสนทนาต่างๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *