wordpress 3.6 RC2 เวอร์ชั่นภาษาไทย

ผมได้มีโอกาสลองใช้ wordpress รุ่น 3.6 RC2 (release candidate) เป็นรุ่นทดลองที่ยังไม่ปล่อยให้โหลดมาใช้งาน แต่เพราะความอยากรู้อยากเห็นชอบลองของใหม่แบบผมจึงพลาดไม่ได้ที่จะไปลองใช้งานดู ตอนแรกได้ข่าวว่า wordpress รุ่นใหม่จะมีการเปลี่ยนหน้าตาของหน้า Admin ใหม่ด้วยแต่เท่าที่ลองใช้ดูพบว่าหน้าตาของหน้า admin…

Continue Reading wordpress 3.6 RC2 เวอร์ชั่นภาษาไทย