wordpress mu มันคืออะไร

เวิร์ดเพรส มิว (WordPress MU) คำว่า MU ย่อมากจากผู้ใช้มากกว่าหนึ่ง (Multi User)(จริงๆ มันก็เป็น ว็บมากกว่าหนึ่ง  (Multi Site) เพราะสามารถสร้างเว็บไซต์ได้จำนวนมาก) เป็นระบบที่ถูกพัฒนาต่อมาจาก…

Continue Reading wordpress mu มันคืออะไร