Just another WordPress blog “แค่บล็อกเวิร์ดเพรสบล็อกหนึ่ง”

"Just another WordPress blog" ถ้าภาษาไทยก็ "แค่บล็อกเวิร์ดเพรสบล็อกหนึ่ง" เท่านั้นเองบางทีผมก็สับสนเหมือนกันว่าจะเขียน blog นี้ให้เกี่ยวกับเรื่องอะไรดี เว็บไซต์ nampheung.com แห่งนี้เป็นเว็บไซต์แรกที่เสียเงิน จดโดเมน เช่าโฮสติ้ง ก่อนหน้านั้นลองเล่นของฟรีอย่าง…

Continue Reading Just another WordPress blog “แค่บล็อกเวิร์ดเพรสบล็อกหนึ่ง”