https

HTTP/1, 2, 3 และ HTTPS คืออะไร

HTTP คือโปรโตคอลสื่อสารสำหรับการส่งข้อมูลจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ไปยังเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งาน ตัวเลขหลังชื่อ HTTP จะแสดงถึงเวอร์ชันของโปรโตคอล
Read More