google เปลี่ยนโลโก้ตอนรับวันแม่

  เช้านี้ผมตื่นมาเปิดเว็บไซต์ google เพื่อหาข้อมูลพอกดเข้า google ไปหน้าแรกก็เจอ โลโก้ ดอกมะลิแล้วเขียนว่าวันแม่ พอกดเข้าไปก็จะเจอข้อมูลที่เกี่ยวกับวันแม่เต็มไปหมดเลย ในฐานะที่เป็นคนไทยก็รู้สึกดีที่ทาง google ได้เห็นถึงความสำคัญของวันนี้ 12 สิงหาคม 2554 ประวัติวันแม่ แต่เดิมนั้น วันแม่ของชาติได้กำหนดเอาไว้วันที่ 15 เมษายนของทุก ๆ ปี ทั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีประกาศรับรอง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2493 ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่าการจัดงานวันแม่ของสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง สภาวัฒนธรรมแห่งชาติผู้รับมอบหมายให้จัดงาน วันแม่…

0 Comments