DoctorMe โปรแกรมคุณหมอส่วนตัว

วันนี้ขอแนะนำโปรแกรมของ สสส. หรือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่เป็น iPhone App สำหรับช่วยเหลือและดูแลตัวเองเบื้องต้นในเวลาที่เจ็บป่วย โปรแกรมชื่อ DortorMe ซึ่งในโปรแกรมจะมีข้อมูลเกี่ยวกับโรคทั่วไป พร้อมกับการใช้ยาในเบื้องต้น รวมไปถึงการปฐมพยาบาลและข้อมูลของยาสมุนไพรกว่า 200 รายการ…

Continue Reading DoctorMe โปรแกรมคุณหมอส่วนตัว