แจกฟรี คู่มือภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากกรมสรรพกร

  • Post category:blog
แจกฟรี คู่มือภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากกรมสรรพกร

คำถามที่ว่าขายของออนไลน์จดทะเบียนพาณิชย์แล้วต้องเสียภาษีหรือเปล่า เสียภาษียังไง เสียภาษีเยอะไหม ทำให้หลายคนไม่ยอมไปจดทะเบียนให้ถูกต้องและมีหลายคนที่ไม่รู้ว่าเราต้องยื่นแบบแสดงรายได้ทุกปี ถ้าเป็นคนค้าขายออนไลน์ก็จะต้องยื่นปีละ 2 ครั้ง ส่วนเรื่องที่ว่าขายของออนไลน์ทั่วๆ ไป แบบขายในไลน์ ขายใน facebook เป็นบุคคลธรรมดา ไม่ได้เป็นบริษัทจะต้องเสียภาษีหรือเปล่า คำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่มีขึนมาตลอด บางคนก็เข้าใจบ้าง บางคนก็ยังไม่เข้าใจ หรือมีเพียงเล็กน้อย ทำให้มีโอกาสท่ีจะยื่นแบบแสดงรายการภาษี ผิดพลาด และ เมื่อชำระภาษีไม่ครบถ้วน จึงต้องเสียภาษี เบี้ยปรับ และ เงินเพิ่ม จำนวนมาก

ทางกรมสรรพากร เลยจัดทำ คู่มือภาษีสำหรับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพรความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมท้ังผู้เสียภาษี และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ และใช้ เป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องย่ิงขึ้นต่อไป

คู่มือนี้มีแจกให้ฟรีทั้งแบบหนังสือ ขอได้ที่กรมสรรพกรครับ และ สามารถดาว์โหลด e-book ได้ที่ http://download.rd.go.th

และยังมีคู่มือเรื่องภาษีอีกหลายอย่างที่เราต้องรู้แจกให้อ่านกันฟรีๆ เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพกรเลย http://www.rd.go.th/publish/20048.0.html

Leave a Reply